საგარანტიო პირობები

ჩვენთან განთავსებულ პროდუქციასზე ვრცელდება მომწოდებლის ოფიციალური გარანტია, 1-დან 3 წლამდე ვადით.

შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს

საგარანტიო პირობები:

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის შეკეთებას, მასზე მოქმედი საგარანტიო პირობების და პერიოდის შესაბამისად.
 • საგარანტიო მომსახურეობა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.
 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის გაყიდვის დღიდან.
 • გარანტია ვრცელდება ტექნიკის იმ დაზიანებაზე, რომელიც განპირობებულია ტექნიკური წუნით.
 • საგარანტიო სერვისის მისაღებად სერვის ცენტრში უნდა წარადგინოთ საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონი უნდა მოიცავდეს: ნივთის დასახელებას და მოდელს, სერიულ ნომერს, მყიდველის ვინაობას, შეძენის თარიღს, პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელს და ხელმოწერას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურეობა არ განხორციელდება.
 • საგარანტიო მოწყობილობა მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული შეფუთვით, კომპლექტაციით და მექანიკური დაზიანების გარეშე.
 • საგარანტიო სერვისის მიღებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მისაღებად მომხმარებელი წინასწარ უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს.
 • შეკეთების ვადა, მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში წარდგენიდან 30-45 დღის განმავლობაში.

საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა.
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია.
 • საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი.
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური და მექანიკური დაზიანება ან დეფექტი.
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით, არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების/პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.

 

 

მენიუ